• Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

RONDO
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta RONDO audioprocessor. 

Indikatorlampa

Bekräftelse

OPUS 2 Bekräftelse

Status
FineTuner-kommandot har tagits emot.

Byte av program

OPUS 2 Program 1

Status
Program 1 har valts.


OPUS 2 Program 2

Status
Program 2 har valts.


OPUS 2 Program 3

Status
Program 3 har valts.


OPUS 2 Program 4

Status
Program 4 har valts.

Status

OPUS 2 Status

Status
Om den valfria statuslampan har aktiverats: RONDO 2 har initialiserats och är igång.

Varningsmönster

OPUS 2-batterierna är slut

Status
Batterierna är slut.
Lösning
Byt batterierna.


OPUS 2 Min eller max har uppnåtts

Status
Antingen lägsta eller högsta ljudvolym eller ljudkänslighet har uppnåtts.
Lösning
Justera volymen eller känsligheten vid behov.

Felmönster

Tillfälligt problem med SONNET

Problem
Tillfälligt fel eller elektroniskt fel
Lösning
1. Stäng av processorn.
2. Sätt på processorn igen.


Inställning ej programmerad på OPUS 2

Status
Den inställning du har valt har ännu inte programmerats eller ett programfel har uppstått.
Lösning
Välj en annan inställning.


Tillfälligt fel på OPUS 2

Status
Tillfälligt fel eller elektroniskt fel
Lösning
1. Stäng av processorn.
2. Sätt på processorn igen.


Programmeringsfel på SONNET

Status
Programfel, tillfälligt fel eller elektroniskt fel.
Lösning
1. Stäng av processorn.
2. Sätt på processorn igen.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.