• Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

RONDO
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta RONDO audioprocessor. 

Byta batterierna

Rondo Turning on and off
1

Håll ner frigöringsspaken 1.
För reglaget till olåst läge och lyft upp batteripaketet 2.

Rondo Assembly Battery Removal
2

Processorenhetens undersida kan användas för att enkelt lyfta ut batterierna ur batteripaketet.

Rondo Battery Contacts
3

Se till att kontakterna är rena.

Rondo Battery Insert
4

Ta bort folien från batterierna och sätt in batterierna med de positiva (+) polerna riktade utåt.

Rondo Assembly Battery Pack
5

Stäng batteripaketet
För in batteripaketet i processorenheten 1, tryck nedåt 2 och för reglaget till låst läge (O).

!

Lägg märke till mekanismen som ser till att processorenheten och batteripaketet sitter ihop.

Batterialternativ

Maximal
batteritid
Kräver
lufttillförsel
Kompatibel
med WaterWear
75 timmar    
10 timmar    
8 timmar    
8 timmar    
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.