• Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

RONDO
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta RONDO audioprocessor. 

Aktivera och avaktivera

Aktivera RONDO
1

För reglaget till positionen ”I” för att aktivera RONDO.

Avaktivera RONDO
2

För reglaget till positionen ”O” för att avaktivera RONDO.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.