• Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

  Fjärrkontroller

  Tillbehör

 • Audioprocessorer

RONDO
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta RONDO audioprocessor. 

Hopsättning

Ta inte i för hårt när du sätter ihop RONDO. Om du stöter på motstånd i samband med hopsättningen behöver du antagligen justera placeringen av en eller flera delar.

Rondo Assembly Magnet Install
1

Installera 1 och lås magneten 2 i processorenheten.

!

MED-EL rekommenderar starkt att du inte byter magneten själv. Kontakta din klinik om magneten behöver bytas ut eller om din hud blivit irriterad.

Rondo Battery Insert
2

Sätt in batterierna med den positiva (+) polen uppåt.

 

Rondo Assembly BatteryPack Opening
3

Se till att reglaget står i olåst läge. Håll ner frigöringsspaken när du för reglaget till olåst läge.

!

Reglaget måste alltid vara i olåst läge innan batteripaketet lossas från eller ansluts till processorenheten.

Rondo Assembly Battery Pack
4

För in batteripaketet i processorenheten 1 , tryck nedåt 2 och för reglaget till låst läge (O).

!

Lägg märke till mekanismen som ser till att processorenheten och batteripaketet sitter ihop.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.