SONNET
CI og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET- og SONNET EAS-prosessoren.

Bytte mikrofondekselet

Med spor 

SONNET 2 – fjern dekselet
1

Sett skrutrekkeren inn i sporet nederst på mikrofondekselet.

2

Vipp dekselet forsiktig bort fra kontrollenheten.

SONNET 2 – fest dekselet
3

Plasser det nye dekselet over kontrollenheten.

4

Start i den enden hvor ørekroken er og trykk ned til dekselet klikker på plass.

!

Dekselet bør skiftes med tre måneders mellomrom, for å opprettholde best mulig hørsel med SONNET.

Uten spor

Sonnet-Cover-Remove
1

Fjern ørekroken.

2

Trekk mikrofondekselet forsiktig av kontrollenheten fra forsiden med en negl.

Sonnet-Cover-Attach
3

Sett mikrofondekselstiftene inn i fordypningene i kontrollenheten.

4

Knepp mikrofondekselet forsiktig på kontrollenheten.

!

Forviss deg om at mikrofondekselstiftene er satt inn før du fortsetter til trinn 4.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.