SONNET
CI og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET- og SONNET EAS-prosessoren.

Oppladbare batterier

Disse trinnene viser deg hvordan du bruker og skifter oppladbare batterier på SONNET. Denne videoen tar for seg praktiske håndgrep og vil også vise deg hvordan du skal bruke laderen for SONNET oppladbare batterier.

SONNET_RC_BatteryAdapter_Open_fr060_0060 (1)
1

Fest adapteren for oppladbare batterier på kontrollenheten.

!

Legg merke til mekanismen som fester kontrollenheten til batteriholderen.

SONNET_RC_BatteryInsert_SlideIn
2

Sett inn det oppladbare batteriet litt på skrått. Den siden hvor leppen er høyest, skal vende mot ørekroken.

SONNET_RC_BatteryInsert_HingeIn_fr065_0065 (2)
3

Trykk det oppladbare batteriet forsiktig inn i adapteren for oppladbare batterier til det klikker på plass.

SONNET_RC_BatteryInsert_HingeOut_fr067_0067

Løsne
For å fjerne det oppladbare batteriet må du utføre trinn 3 og 2 i motsatt rekkefølge. Adapteren for oppladbare batterier trenger ikke [ fjernes når du skal skifte oppladbare batterier.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.