SONNET
CI og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET- og SONNET EAS-prosessoren.

Minibatteriholder

Oversikt

Minibatteriholderen byr på opptil 37 timers bruk med ett enkelt AAA-batteri og bæres på kroppen (ikke bak øret). Den kan også brukes med en oppladbar DaCapo PowerPack.

Sonnet-MiniBatteryPack-Overview
1

PÅ/AV-bryter og batteriholderlås

2

Adapter for SONNET-minibatteriholder

3

Kabel til SONNET-minibatteriholder

4

3-pinners FM-kontakt

5

Batterikammer for DaCapo PowerPack eller AAA-batteri

Grunnleggende montering

Følg disse instruksjonene for å begynne å bruke minibatteriholderen.

Sonnet-MiniBatteryPack-Unlock
1

Fest adapteren for minibatteriholderen på kontrollenheten.

!

Legg merke til mekanismen som fester kontrollenheten til rammen.

Sonnet-MiniBatteryPack-Cover-Close
2

Skyv dekselet til minibatteriholderkabelen inn på adapteren.

!

Vær forsiktig så du ikke bruker for stor kraft når du dreier låsen til batteridekselet.

MiniBatteryPack-ConnectorCable
3

Koble tilkoblingskabelen til minibatteriholderen. Din SONNET er nå klar til bruk.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.