SONNET
CI og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET- og SONNET EAS-prosessoren.

Skifte ørekroken

SONNET – fjern ørekrokstiften
1

Fjern ørekrokens låsepinne ved å skyve den ut med det medfølgende verktøyet for fjerning av låsepinner.

SONNET - fjern ørekroken
2

Fjern ørekroken ved å skyve den forsiktig nedover.

 
3

Fest den nye ørekroken, og lås den på plass med ørekrokens låsepinne.

Hvis du har en SONNET EAS, vil en hørselsspesialist tilpasse ørekroken med en ørepropp.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.