SONNET
CI og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET- og SONNET EAS-prosessoren.

Montere SONNET med engangsbatterier

SONNET – fest batteriholderen
1

Fest batteriholderrammen til kontrollenheten.

!

Legg merke til mekanismen som fester kontrollenheten til rammen.

SONNET-frigjøringsspak

Ta ut ved å trykke ytterst på frigjøringsspaken.

SONNET – sett inn spolekabelen
2

Plugg spolekabelen i kontrollenheten.

!

Merk deg riktig orientering av spolekabelkontakten.

SONNET-batteriholder
3

Sett inn batteriene med den positive (+) polen vendt utover. Sørg for at låsen til batteriholderdekselet er i ulåst stilling. Skyv batteriholderdekselet inn på batteriholderrammen. Din SONNET er nå slått på.

For å se hvilke batterier du kan bruke med SONNET, se Batterioversikt.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.