SONNET
CI og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET- og SONNET EAS-prosessoren.

Direkte lydinngang

For å sikre best mulig lydkvalitet må du koble prosessoren din til telefonen din eller annet utstyr med en kabel for direkte audioinngang. Dette er en fin måte å lytte til musikk på, og det er enkelt å koble til med SONNETs FM-batteriholderdeksel.

SONNET_AP_FMBatteryPack_EuroAudioPort_AudioCable_fr034
1

Sett den 3-pinnede kabelpluggen for direkte audioinngang inn i porten på FM-batteriholderdekselet.

Telecoil-3.5mmCable
2

Sett 3,5 mm-pluggen fra audioadapterkabelen inn i hodetelefonkontakten i lydutstyret.

Fest FM-batteridekslet på batteriholderen på samme måte som du fester et standarddeksel.

Kabler for direkte audioinngang

Kablene for blandede lydkilder balanserer lyden fra prosessormikrofonen og ekstern audioinngang. De eksterne kablene bidrar hovedsakelig med signaler fra det eksterne utstyret. Unilaterale kabler skal kobles til én prosessor. Bilaterale kabler skal kobles til to prosessorer.

DirectAudioCables-01

Unilateral blandet kilde

DirectAudioCables-02

Unilateral ekstern kilde

DirectAudioCables-03

Bilateral blandet kilde

DirectAudioCables-04

Bilateral ekstern kilde

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.