SONNET
CI og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET- og SONNET EAS-prosessoren.

Tilkoblingsmuligheter

SONNET-prosessor
Koble til telefonen og lyttehjelpemidlene dine for klarere, støyfri lytting.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.