SONNET
CI og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET- og SONNET EAS-prosessoren.

Grunnleggende håndtering og vedlikehold

Følg disse grunnleggende og viktige instruksjonene for at din SONNET skal fungere best mulig, og for å forlenge dens levetid.

Generell rengjøring
Rengjør SONNET med jevne mellomrom ved å tørke av den med en myk, fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsløsninger. Vær ekstra forsiktig når du rengjør små deler, som batterikontaktene og mikrofondekslene.

Sonnet-BatteryContacts_2C

Batterikontakter
Inspiser batterikontaktene med jevne mellomrom; rengjør og tørk dem etter behov. For å rengjøre dem må du bruke en bomullspinne og litt isopropanol- eller etanoloppløsning. Tørk dem forsiktig. Ikke ta på batterikontaktene.

Sonnet-Microphone-Cover-2C

Mikrofondeksler
Hvis mikrofondekslet blir vått, må du tørke eller skifte det. Skift ut mikrofondekslet med tre måneders mellomrom, eller før dersom det ser ut til å være skittent eller hvis lydkvaliteten er blitt dårligere.

Sonnet-Drying Kit

Tørking
Bruk tørkesettet hver kveld, så SONNET kan tørke helt. Ta av batteridekselet før du legger det i tørkesettet sammen med prosessoren.

!

Vær oppmerksom på at engangsbatterier og oppladbare batterier ikke skal legges i tørkesettet.

QuickGuide-Iconography-01

Fuktighet
Beskytt SONNET mot overdreven eller unødvendig kontakt med vann. Hvis prosessoren din blir våt, må du tørke forsiktig av den med en myk, absorberende klut.

QuickGuide-Iconography-02

Sollys
Ikke la SONNET ligge i direkte sollys, særlig ikke i en bil. Ikke utsett prosessoren din for ekstreme temperaturer.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.