SAMBA

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SAMBA.

Feilsøking

Hvis du støter på mindre tekniske problemer, følger du disse trinnene nøye for å identifisere mulige årsaker og løsninger:

1

Kontroller hvilken vei batteriet ligger (polariteten). Den flate siden (+) må vende opp.

2

Bytt ut batteriet mot et helt nytt et.

3

Kontroller apparatet for å se etter smuss eller tegn til skader. Rengjør eventuelle skitne høreapparatdeler, og tørk eventuelle våte deler. Hvis en eller flere deler ser ut til å være skadet, må du ta kontakt med din MED-EL-representant.

4

Les detaljert informasjon om feilsøking i SAMBA-brukerhåndboken din.

5

Ta kontakt med din lokale MED-EL-representant.

 
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.