SAMBA

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SAMBA.

Feilsøking

I tilfelle du støter på mindre tekniske problemer, må du følge disse trinnene nøye for å identifisere mulige årsaker og løsninger: 

1

Kontroller batteriets polaritet. Den flate siden (+) må være øverst.

2

Kontroller om batteriet er utladet og må skiftes.

3

Kontroller om audioprosessoren er blitt skitten eller viser tegn til å være skadet. Rengjør eventuelle skitne prosessordeler og tørk etter rengjøring. Hvis noen deler ser ut til å være skadet, må du ta kontakt med MED-EL-representanten din.

4

Les den detaljerte informasjonen om feilsøking i bruksanvisningen for SAMBA. 

5

Ta kontakt med audiologen og/eller MED-EL-representanten din.

 
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.