SAMBA

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SAMBA.

Bruke hårklipsen

Du kan bruke en av festeklipsene til å forhindre at du mister SAMBA.

1

Fjern batteriet og dekselet fra audioprosessoren. Før festeringen under batterirommet. 

SAMBA Feste hårklipset (1)
2

Sett festeringen inn i det lille hakket under batterirommet. Trykk ringen ned med en liten, spiss gjenstand. 

SAMBA Feste hårklipset (2)
3

Sett inn batteriet og sett på igjen dekselet. Lukk batterirommet.

SAMBA Feste hårklipset (3)
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.