SAMBA

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SAMBA.

Bytte deksel

1

Fjern batteriet. Legg SAMBA på en jevn overflate (f.eks. et bord) og legg én finger oppå enheten 1.

SAMBA Bytte deksel (1)
2

Løft først én side av dekslet 2, og deretter den andre 3.

SAMBA Bytte deksel (2)
3

Fjern dekselet helt, og sett det nye dekslet på SAMBA. Trykk det ned, først bak 4, deretter foran 5. Sett inn batteriet.

SAMBA Bytte deksel (3)
4

Trykk sammen sidene rett under dekslet og bak det åpnede batterirommet 6 for å påse at dekslet er i riktig posisjon. Lukk batterirommet.

SAMBA Bytte deksel (4)
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.