SAMBA

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SAMBA.

Bytte batteri

1

Hold SAMBA mellom fingrene dine. Åpne først én side av batterirommet, og deretter den andre.

SAMBA Bytte batteriet (1)
2

Åpne batterirommet til batteriet er helt synlig. Snu SAMBA forsiktig opp ned for å la batteriet falle ut.

SAMBA Bytte batteriet (2)
3

Ta et nytt batteri og fjern folien. Plasser batteriet i audioprosessorens batterirom. Skyv batterirommet inn i audioprosessoren.

SAMBA Bytte batteriet (3)

Batterialternativer

Bruk kun batterier av typen 675 til din SAMBA. Når du bruker SAMBA med WaterWear-tilbehøret, må du imidlertid bytte ut sink-luft-batteriene med en av de andre typene.

Maksimal
batterilevetid
Krever
oksygentilførsel
Kompatibel
med WaterWear
60 timer    
6 timer    
15 timer    
 
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.