SAMBA

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SAMBA.

Grunnleggende håndtering og vedlikehold

Følg disse grunnleggende, men viktige instruksjonene for at din SAMBA-audioprosessor skal fungere enda bedre.

Rengjøring
MED-EL anbefaler av hygieniske årsaker en ukentlig rengjøring av SAMBA. Rengjør kun utsiden av enheten. Ikke rengjør SAMBA i eller under vann. Bruk en fuktig klut til forsiktig rengjøring av audioprosessoren. Ved behov kan du bruke en husholdningssåpe uten slipemidler sammen med en fuktig klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler. 

SAMBA-etui

Oppbevaring
Når SAMBA ikke er i bruk, må den oppbevares i det medfølgende SAMBA-futteralet. For å forlenge batteriets levetid, kan du ta batteriet ut av SAMBA og legge det til oppbevaring, eller du kan ganske enkelt åpne batteridekselet. 

Kontakt med vann
Forhindre at vann trenger inn i SAMBA via mikrofonåpninger eller batterirommet.

Tørking
Dersom du bor i et fuktig klima eller svetter kraftig, må audioprosessoren plasseres i en tørkebeholder i stedet for i SAMBA-futteralet når den ikke er i bruk.

Sollys
Oppbevar SAMBA på et tørt sted og beskytt enheten mot direkte sollys.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.