SAMBA

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SAMBA.

Endre innstillinger

Endre SAMBA-innstillingene dine med ett knappetrykk, med SAMBA fjernkontroll.

FineTuner 
1

Tastelåsbryter

2

Kontrollknapper

3

Programendringsknapp

4

Volum opp/ned-knapper

5

Skjerm

1

Tastelåsbryter
For å forhindre utilsiktet betjening når fjernkontrollen er i en lomme eller veske, stilles tastelåsbryteren til låst posisjon (rødfarge er synlig).

 
2

Kontrollknapper
Du kan raskt komme til begge funksjonene med kontrollknappene på høyre side av fjernkontrollen.

SAMBA Remote Control - mute
Slå høreapparatene av eller på (lyd av).

SAMBA Remote Control - Reset
Tilbakestill til standard volum og lytteprogram.
 
3

Programendringsknapp
Trykk på programendringsknappen for å skifte til neste lytteprogram. Hvis du bruker to høreapparater, endres lytteprogrammet på begge instrumentene.

 
4

Volum opp/ned-knapper
Trykk på volum opp- eller volum ned-knappen for å justere volumet med ett trinn.
Hvis du bruker to høreapparater, justeres volumet samtidig på begge apparatene.

 
5

Skjerm
Alle handlinger som aktiveres med fjernkontrollen, vises øyeblikkelig på skjermen.

 
SAMBA Remote Control - Display
1

Angir endring av volum

2

Angir endring av lytteprogram

3

Batteriene i fjernkontrollen er svake

4

Funksjonen til kontrollknapper

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.