RONDO 2
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO 2-prosessoren din.

Indikatorlamper

Bekreftelse

Bekreftelse

Status
FineTuner-kommandoen er mottatt.

Endre program

Program 1

Status
Program 1 er valgt.


Program 2

Status
Program 2 er valgt.


Program 3

Status
Program 3 er valgt.


Program 4

Status
Program 4 er valgt.

Status

Statuslampe

Status
Hvis statuslampen (tillegg) er aktivert, er RONDO 2 initialisert og fungerer.

Varselmønstre

Warning Batteries Empty

Problem
RONDO 2-batteriet er tomt.
Løsning
Lad prosessoren.


Warning Minimum Or Maximum Reached

Problem
Laveste eller høyeste volum eller lydfølsomhet er nådd.
Løsning
Ikke foreta ytterligere justeringer med FineTuner.

Feilmønstre

Temporary Error Or Electronic Malfunction

Problem
Midlertidig feil eller elektronisk problem.
Løsning
1. Slå prosessoren av.
2. Slå prosessoren på igjen.


Selected Setting Not Programmed Or Program Malfunction

Problem
Den innstillingen du har valgt, er ennå ikke programmert, eller det oppsto en feil i programmet.
Løsning
Velg en annen innstilling.


Program Failure Or Electronic Problem

Problem
Programfeil eller elektronisk problem.
Løsning
1. Slå prosessoren av.
2. Slå prosessoren på igjen.


Temporary Error Or Electronic Problem

Problem
Midlertidig feil eller elektronisk problem.
Løsning
1. Slå prosessoren av.
2. Slå prosessoren på igjen.

!

Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte ditt CI-kundesenter.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.