RONDO 2
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO 2-prosessoren din.

Bytte magneten

R2_Quick_Guide_Magnet_Removal_Tool_Placement_fr001
1

Plasser magnetbytteverktøyet over magneten, slik at pilen på verktøyet peker mot låst-symbolet.

R2_Quick_Guide_Opening_Magnet_Cover_fr001
2

Drei verktøyet så det peker mot ulåst-symbolet. Løft magneten ut av RONDO 2.

R2_Quick_Guide_Magnet_Removed_fr001
3

Plukk opp den nye magneten med verktøyet, slik at pilen på verktøyet ligger over linjen på magneten.

4

Sett magneten inn i prosessoren, slik at pilen peker mot ulåst-symbolet.

R2_Quick_Guide_Magnet_Cover_Closing_fr001
5

Vri verktøyet så det peker mot låst-symbolet.

!

MED-EL anbefaler på det sterkeste at du ikke skifter magneten selv. Ta kontakt med legen din for å få magneten skiftet, eller hvis du opplever hudirritasjon.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.