RONDO 2
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO 2-prosessoren din.

Bruke festeklips

Fixation

Det finnes to typer klips: hårklemme, liten, basisversjon, og festeklips for klær, basisversjon. Begge festes til RONDO 2 på samme måte.

R2_Quick_Guide_Cover_Open_fr001
1

Ta dekselet av prosessoren.

R2_Quick_Guide_No_Cover_Attachement-Clip_fr001
2

Trykk den runde enden av båndet inn i det passende sporet på bunnen av prosessoren.

R2_Quick_Guide_Cover_Attachment-Clip_fr001
3

Sett på dekselet igjen, slik at kabelen låses på plass.

4

Festes i håret eller på klærne, alt etter hva som passer best.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.