RONDO 2
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO 2-prosessoren din.

Sikkerhetsfunksjoner

Rondo-FineTuner-InputSelection-Keys

Deaktivering av FineTuner-tasten
Audiografen din kan deaktivere visse FineTuner-taster eller -programmer for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen eller vil ha instruksjoner om deaktivering av FineTuner, kan du ta kontakt med ditt CI-kundesenter.

R2_Quick_Guide_Link_Check_visible_fr001

Link Monitoring-funksjon
RONDO 2 har en innebygd Link Monitoring-funksjon. Hvis prosessoren er feilplassert eller er plassert over feil implantat, vil den røde indikatorlampen blinke. Den grønne indikatorlampen vil blinke én gang så snart RONDO 2 er korrekt plassert.

!

Hvis Link Monitoring-funksjonen er aktivert og ingen indikatorlamper blinker, foreligger det muligens et problem med prosessoren. Se avsnittet om Link Monitoring-funksjonen for å finne de nødvendige feilsøkingstrinnene.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.