RONDO 2
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO 2-prosessoren din.

Grunnleggende håndtering og vedlikehold

Prosessoren din er utformet med tanke på holdbarhet og pålitelighet. Hvis den behandles forsiktig, vil den fungere lenge.

Generell rengjøring
Rengjør RONDO 2 med jevne mellomrom ved å tørke av den med en myk, fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsløsninger. Vær ekstra forsiktig når du rengjør små deler, som MBP-porten.

Kontakt
Inspiser sokkelen med jevne mellomrom; rengjør og tørk den etter behov. For å rengjøre den må du bruke en bomullspinne og litt isopropanol- eller etanoloppløsning. Gni den forsiktig tørr.

Skifte ut dekselet
Dekselet til RONDO 2 bør skiftes hver tredje måned. Dette sikrer at du til enhver tid hører best mulig med RONDO 2.

R2-icon-1

Tørking
I motsetning til andre prosessorer må du ikke plassere RONDO 2 i et tørkesett, da dette vil skade prosessoren.

R2-icon

Fukt
Ikke la RONDO 2 komme i kontakt med vann. Hvis prosessoren din blir våt, må du tørke forsiktig av den med en myk, absorberende klut.

R2-icon-2

Sollys
Ikke la RONDO 2 ligge i direkte sollys, særlig ikke i en bil. Ikke utsett prosessoren din for ekstreme temperaturer.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.