RONDO 2
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO 2-prosessoren din.

Link Monitoring-funksjon

Bekreftelse

Audio Processor And Implant Connected

Status
Prosessoren og implantatet er koblet sammen (gjelder implantater av typen SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA og PULSAR).


Audio Processor And Implant Connected

Status
Prosessoren fungerer som den skal (gjelder implantater av typen C40+ og C40).

Intet lyssignal

Intet lyssignal

Problem
Prosessoren fungerer ikke.
Løsning
Lad prosessoren helt opp. Hvis dette ikke løser problemet, kan du kontakte CI-senteret for å få hjelp.


Problem
Indikatorlampen er blitt deaktivert av audiografen din.
Løsning
Ta kontakt med audiografen din.

Varselmønstre

Audio Processor And Implant Not Connected

Problem
Prosessoren er ikke koblet til implantatet.
Løsning
Plasser prosessoren korrekt over implantatet. Vær nøye med å benytte riktig magnet.


Problem
Prosessoren er plassert over feil implantat.
Løsning
Plasser prosessoren over riktig implantat.


Audio Processor Positioned Over Incorrect Implant

Problem
Prosessoren har slått seg av mens den var koblet til minibatteriholderen.
Løsning
Slå minibatteriholderen av og på. Plasser den på nytt over implantatet.
Merk: Dette gjelder bare når du bruker minibatteriholderen til å drive prosessoren.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.