RONDO 2
CI-prosessor

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på RONDO 2-prosessoren din.

Feste WaterWear

1

Forviss deg om at WaterWear og hendene dine er rene og tørre.

2

Hold RONDO 2 slik at MED-EL-logoen vender oppover.

waterwear 1
3

Sett mikrofonen først inn i dekselet, slik at klaffen på toppen av dekselet ligger jevnt over den flate siden.

4

Grip dekselet under den sirkelrunde klaffen og trekk det over prosessoren. Ikke trekk i klaffen.

5

Pass på at dekselet sitter tett rundt prosessoren, uten rynker eller luftbobler.

waterwear 3
6

Begynn nederst, og plasser den runde, selvklebende remsen over den flate siden av prosessoren. Det skal ikke være noen åpninger mellom remsen og dekselet.

waterwear 4
7

Kontroller at prosessoren er forseglet på alle sider av WaterWear, og at det ikke finnes noen rynker eller luftbobler.

waterwear 5
8

For å fjerne WaterWear drar den selvklebende remsen forsiktig av og kaster den. Bruk den runde klaffen til å fjerne dekslet fra prosessoren.

9

Den selvklebende remsen kan bare brukes én gang, men hvert enkelt WaterWear-deksel kan brukes opptil tre ganger.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.