Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream.  

Strømme lyd

Feste AudioStream til prosessoren
1

Forviss deg om at AudioStream er festet til prosessoren din.

Tilkoblet til Bluetooth
2

Kontroller at AudioStream er sammenkoblet med telefonen din og at en Bluetooth®-forbindelse er opprettet.

3

Bruk den foretrukne applikasjonen din til å spille av lyd, inkludert musikk, videoer m.m.

4

Lyd fra det mobile utstyret ditt vil strømmes direkte til AudioStream.

5

For å endre lydnivået du hører fra AudioStream, trenger du bare å justere volumet på utstyret ditt.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all MED-ELs bruk av slike merker er underlagt lisens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.