Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream.  

Ta telefonsamtaler

Feste AudioStream til prosessoren
1

Forviss deg om at AudioStream er festet til prosessoren din.

Bluetooth-forbindelse opprettet
2

Kontroller at AudioStream er sammenkoblet med telefonen din og at en Bluetooth®-forbindelse er opprettet.

3

For å starte en telefonsamtale går du frem som du vanligvis ville gjort det på mobiltelefonen. Lyden fra telefonsamtalen vil automatisk strømmes til prosessoren din.

4

Snakk inn i mikrofonen på telefonen så snart samtalepartneren din svarer.

5

For å ta imot en telefonsamtale trenger du bare å akseptere den på telefonen din.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all MED-ELs bruk av slike merker er underlagt lisens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.