Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream.  

Montere AudioStream

AudioStream-montering 
1

Kontroller at batteriholderdekselet er ulåst, og skyv det så av prosessoren din.

AudioStream-montering 
2

Sjekk at du bruker en kompatibel batteriholderramme eller en adapter for det ladbare batteriet. Kompatibilitet vises med dette symbolet Wi-Fi.

AudioStream-montering 
3

Påse at AudioStream-dekselet er ulåst.

010_QG_AudioStream_v003_02_AP_Switch_ON@2x
4

Skyv AudioStream helt inn på batteriholderrammen eller adapteren for det ladbare batteriet. Dette slår på prosessoren din.

!

For å forhindre at barn tar fra hverandre prosessoren, må du dreie låsen til batteriholderdekselet med klokken til låst stilling. Merk at det ladbare mikrobatteriet ikke er egnet for barn under 3 år, siden batteriet ikke kan låses fast.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.