Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream.  

Oppdatere AudioStream-fastvaren (Android-utstyr)

AudioStream fastvareoppdatering – glem utstyret 
1

Naviger til din telefons Bluetooth®-innstillinger og opphev sammenkoblingen for, glem eller slett AudioStream(ene) dine ved å følge instruksjonene fra produsenten av telefonen.

!

Forviss deg om at både prosessoren og telefonen din er fulladet før du begynner med oppdateringen.

AudioStream-fastvareoppdatering – oppdatering 
2

Åpne AudioKey 2-appen, trykk på menyen i øverste venstre hjørne, og åpne tilkoblingsalternativene. Velg AudioStream og deretter "Oppdater". Følg instruksjonene på telefonen din for å fullføre oppdateringen.

!

Hvis du har to stykk AudioStream, må du slå av din andre AudioStream mens du utfører dette trinnet. Hvis din(e) AudioStream er sammenkoblet med annet mobilt utstyr, må du slå av utstyrets Bluetooth.

 
3

Gjenta trinn 2 med din andre AudioStream, hvis du har en.

 
4

Avslutt AudioKey 2-appen og følg instruksjonene fra produsenten av telefonen for å sammenkoble AudioStream(ene) din(e) via Bluetooth.

!

AudioStream kobler seg til automatisk hvis den er slått på og Bluetooth er aktivert på telefonen din.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all MED-ELs bruk av slike merker er underlagt lisens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.