Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream.  

Oppdatere AudioStream-fastvaren (iOS-utstyr)

AudioStream-fastvareoppdatering – glem 
1

Åpne innstillingene dine og naviger til "Tilgjengelighet" og deretter til «Hørselsapparater". Trykk på den eller de sammenkoblede AudioStreamene som befinner seg i delen MFI-hørselsapparater. Trykk på "Glem dette utstyret" og deretter på "Glem".

!

Forviss deg om at både prosessoren og telefonen din er fulladet før du begynner med oppdateringen.

AudioStream-fastvareoppdatering – start oppdatering 
2

Åpne AudioKey 2-appen, trykk på menyen i øverste venstre hjørne, og åpne tilkoblingsalternativene. Velg AudioStream og deretter "Oppdater". Følg instruksjonene på telefonen din for å fullføre oppdateringen.

!

Hvis du har to stykk AudioStream, må du slå av din andre AudioStream mens du utfører dette trinnet. Hvis din(e) AudioStream(er) er sammenkoblet med annet mobilt utstyr, må du slå av utstyrets Bluetooth®.

 
3

Gjenta trinn 2 med din andre AudioStream, hvis du har en.

 
4

Avslutt AudioKey 2-appen og gå tilbake til "Hørselsapparater". Trykk på den delen som befinner seg under MFI-hørselsapparater. Etter noen få sekunder signaliserer den at din(e) AudioStream(er) er tilkoblet.

!

AudioStream kobler seg til automatisk hvis den er slått på og Bluetooth er aktivert på telefonen din.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all MED-ELs bruk av slike merker er underlagt lisens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.