Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream.  

Når din AudioStream må oppdateres

I blant slipper vi fastvareoppdateringer for å optimalisere funksjonaliteten til din AudioStream. Du finner datoen og informasjon om den nyeste fastvareoppdateringen nedenfor.


Hvis du ikke har oppdatert fastvaren på din AudioStream siden datoen under, anbefaler vi at du foretar en fastvareoppdatering så snart som mulig. Du finner informasjon om hvordan du kan gjøre dette for Android- og iOS-utstyr.


Fastvareversjon
1.2.0
Utgivelsesdato
17.01.2022


Informasjon om oppdateringen

  • Denne AudioStream fastvareoppdateringen fikser venstre/høyre-forskyvningsproblemet for iOS-utstyr.
  • I tillegg inneholder oppdateringen forbedringer av (ny) tilkobling til Bluetooth, for å oppnå en mer stabil forbindelse for iOS-utstyr og Android-utstyr.
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.