Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream.  

Sammenkobling og konfigurering av AudioStream (Android-enheter)

iPhone AudioStream Bluetooth PÅ
1

Last ned den nyeste versjonen av AudioKey 2-appen og aktiver Bluetooth® på telefonen din.

AudioStream slått av
2

Forviss deg om AudioStream er slått av, ved å fjerne den fra prosessoren din.

AudioStream-konfigurasjon for Android
3

Åpne AudioKey 2-appen, trykk på menyen i øverste venstre hjørne, og åpne tilkoblingsalternativene. Velg AudioStream og deretter Konfigurasjon. Hvis du har én AudioStream, må du velge hvilken side du vil ha den på. Hvis du har en AudioStream på hver side, må du velge begge, altså både venstre og høyre side.

AudioStream-konfigurasjon for Android
4

Trykk på Neste. Skyv AudioStream-dekselet helt inn på prosessoren din, plasser denne ved siden av telefonen din og trykk på Neste.

!

Hvis prosessoren ikke konfigureres, må du flytte den nærmere telefonen, skyve AudioStream-dekselet av og på, og trykke på "prøv igjen".

5

Gjenta trinn 4 med den andre prosessoren din, hvis du har en. La den første prosessoren forbli slått på mens du gjør dette.

AudioStream-konfigurasjon for Android
6

Skriv inn et brukernavn med 7 bokstaver eller mindre. Du kan bare bruke bokstaver fra det latinske alfabetet. Trykk på "Lagre".

7

Det vises et vindu med en Bluetooth-sammenkoblingsforespørsel. Trykk på "Sammenkoble". Gjenta dette med din andre AudioStream, hvis du har en. Så snart den er sammenkoblet, må du trykke på "OK".

8

Avslutt AudioKey 2-appen, følg instruksjonene fra produsenten av telefonen for å koble til Bluetooth-utstyr. Koble deg til AudioStream.

!

AudioStream kobler seg til automatisk hvis den er slått på og Bluetooth er aktivert på telefonen din.

Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all MED-ELs bruk av slike merker er underlagt lisens.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.