Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adapter

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream-adapter.

Strømme lyd

AudioStream adapter plugget inn
1

Forsikre deg om at AudioStream adapteren er plugget inn i din RONDO 3.

Sammenkobling av AudioStream adapteren med telefonen din
2

Kontroller at AudioStream adapteren er sammenkoblet med utstyret ditt og at en Bluetooth®-forbindelse er opprettet.

3

Bruk den foretrukne applikasjonen din til å spille av lyd, inkludert musikk, videoer m.m.

4

Lyd fra det mobile utstyret ditt vil strømmes direkte til din RONDO 3.

5

For å endre lydnivået du hører fra AudioStream adapteren, trenger du bare å justere volumet på utstyret ditt.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk MED-ELs bruk av disse er underlagt lisens.

Se brukerhåndboken for mer informasjon.