Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adapter

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream-adapter.

Sammenkobling og konfigurering av AudioStream adapteren (Android-enheter)

AudioStream adapter AudioKey app
1

Last ned den nyeste versjonen av AudioKey -appen og aktiver Bluetooth®på telefonen din.

AudioStream-adapter
2

Forsikre deg om at AudioStream adapteren er slått av, ved å fjerne den fra din RONDO 3.

AudioStream-adapter
3

Åpne AudioKey 2- appen og trykk på menyen i øverste venstre hjørne, og åpne tilkoblingsalternativene. Velg AudioStream og deretter Konfigurasjon. Hvis du har én AudioStream adapter, må du velge hvilken side du vil ha den på. Hvis du har en AudioStream adapter på hver side, må du velge begge, altså både venstre og høyre side.

Konfigurasjon av AudioStream adapter
4

Trykk på "Neste". Kontroller at RONDO 3 er slått på. Plugg AudioStream adapteren inn i RONDO 3, plasser den ved siden av telefonen din og trykk på Neste.

!

Hvis den ikke konfigureres, må du flytte RONDO 3 nærmere telefonen, koble fra AudioStream adapteren, plugge den inn igjen og trykke på "Prøv igjen".

5

Gjenta trinn 4 med din andre RONDO 3, hvis du har en. La den første prosessoren forbli slått på mens du gjør dette.

Konfigurasjon av AudioStream adapter
6

Skriv inn et brukernavn med 7 bokstaver eller mindre. Du kan bare bruke bokstaver fra det latinske alfabetet. Trykk på "Lagre".

7

Det vises et vindu med en Bluetooth-sammenkoblingsforespørsel. Trykk på "Sammenkoble". Gjenta dette med din andre AudioStream adapter, hvis du har en. Så snart den er sammenkoblet, må du trykke på "OK".

8

Avslutt AudioKey 2-appen og følg instruksjonene fra produsenten av telefonen for å koble til Bluetooth-utstyr. Koble til AudioStream adapteren.

!

AudioStream adapteren vil koble seg til automatisk når den plugges inn, RONDO 3 er på og Bluetooth er aktivert på telefonen din.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk MED-ELs bruk av disse er underlagt lisens.

Se brukerhåndboken for mer informasjon.