Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adapter

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream-adapter.

Oppdatere fastvaren til AudioStream adapteren (iOS-enheter)

Fastvareoppdatering av AudioStream adapter
1

Åpne innstillingene dine og naviger til "Tilgjengelighet" og deretter til «Hørselsapparater". Trykk på den eller de sammenkoblede AudioStream adapterne som befinner seg i delen MFI-hørselsapparater. Trykk på "Glem dette utstyret" og deretter på "Koble fra".

!

Forviss deg om at både prosessoren og telefonen din er fulladet før du begynner med oppdateringen.

Fastvareoppdatering av AudioStream adapter – start oppdateringen
2

Åpne AudioKey 2-appen og trykk på menyen i øverste venstre hjørne, og åpne tilkoblingsalternativene. Velg AudioStream og deretter "Oppdater". Følg instruksjonene på telefonen din for å fullføre oppdateringen.

!

Hvis du har to AudioStream adaptere, må du koble fra den andre adapteren mens du utfører dette trinnet. Hvis AudioStream adapteren eller adapterne dine er sammenkoblet med annet mobilt utstyr, må du slå av Bluetooth® på dette utstyret.

3

Gjenta trinn 2 med din andre AudioStream adapter, hvis du har en.

4

Avslutt AudioKey 2-appen og gå tilbake til "Hørselsapparater". Trykk på den delen som befinner seg under MFI-hørselsapparater. Etter noen sekunder signaliserer den at AudioStream adapteren eller adapterne dine er tilkoblet.

!

AudioStream adapteren vil koble seg til automatisk når den plugges inn, RONDO 3 er på og Bluetooth er aktivert på telefonen din.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk MED-ELs bruk av disse er underlagt lisens.

Se brukerhåndboken for mer informasjon.