Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adapter

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream-adapter.

Ta telefonsamtaler

AudioStream adapter plugget inn
1

Forsikre deg om at AudioStream adapteren er plugget inn i din RONDO 3.

Sammenkobling av AudioStream adapteren med telefonen din
2

Kontroller at AudioStream adapteren er sammenkoblet med telefonen din og at en Bluetooth®-forbindelse er opprettet.

3

For å starte en telefonsamtale gjør du frem som du vanligvis ville gjort det på mobiltelefonen. Lyden fra telefonsamtalen vil automatisk strømmes til din RONDO 3.

4

Snakk inn i mikrofonen på telefonen så snart samtalepartneren din svarer.

5

For å ta imot en telefonsamtale trenger du bare å akseptere den på telefonen din.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk MED-ELs bruk av disse er underlagt lisens.

Se brukerhåndboken for mer informasjon.