Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream-adapter

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din AudioStream-adapter.

Oppdatere fastvaren til AudioStream adapteren (Android-enheter)

Fastvareoppdatering av AudioStream adapter – glem utstyret
1

Gå til telefonens Bluetooth®-innstillinger og opphev sammenkoblingen for, glem eller slett AudioStream adapteren eller adapterne dine ved å følge instruksjonene fra produsenten av telefonen.

Fastvareoppdatering av AudioStream adapter – oppdater
2

Åpne AudioKey 2- appen og trykk på menyen i øverste venstre hjørne, og åpne tilkoblingsalternativene. Velg AudioStream og deretter "Oppdater". Følg instruksjonene på telefonen din for å fullføre oppdateringen.

!

Hvis du har to AudioStream adaptere, må du koble fra din andre AudioStream adapter mens du utfører dette trinnet. Hvis AudioStream adapteren eller adapterne dine er sammenkoblet med annet mobilt utstyr, må du slå av Bluetooth på dette utstyret.

 
3

Gjenta trinn 2 med din andre AudioStream adapter, hvis du har en.

 
4

Avslutt AudioKey 2 appen og følg instruksjonene fra produsenten av telefonen for å koble til AudioStream adapteren eller adapterne igjen via Bluetooth.

!

AudioStream adapteren vil koble seg til automatisk når den plugges inn, RONDO 3 er på og Bluetooth er aktivert på telefonen din.

!

AudioStream adapteren vil koble seg til automatisk når den plugges inn, RONDO 3 er på og Bluetooth er aktivert på telefonen din.


Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk MED-ELs bruk av disse er underlagt lisens.

Se brukerhåndboken for mer informasjon.