SONNET
CI- og EAS-processorer

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SONNET & SONNET EAS-processoren.

Samling af SONNET med genopladelige batterier

SONNET2 adapter til genopladelige batterier
1

Sæt den genopladelige batteriadapter på styreenheden.

!

Bemærk den mekanisme, som fastgør den genopladelige batteriadapter til styreenheden.

SONNET udløsningsarm

Tryk på spidsen af udløsningshåndtaget for afmontering.

SONNET højeste læbe på batteri
2

Indsæt det genopladelige batteri i en vinkel. Siden med den højeste flig skal vende mod ørebøjlen.

SONNET indsæt genopladeligt batteri
3

Tryk forsigtigt det genopladelige batteri tilbage i adapteren, indtil det klikker på plads.

SONNET tilslut spolekabel
4

Sæt spolekablet i styreenheden.

!

Sørg for at vende spolekabelstikket korrekt.

SONNET battericover
5

Sørg for, at låsen på battericoveret står i ulåst position. Skyd batteriholdercoveret over den genopladelige batteriadapter. SONNET er nu tændt.

!

Pas på ikke at bruge for voldsom kraft, når du drejer låsen.

Aftagning

SONNET udtag genopladeligt batteri

Det genopladelige batteri fjernes ved at udføre trin 3 og 2 i omvendt rækkefølge. Den genopladelige batteriadapter behøver ikke at blive fjernet for at skifte det genopladelige batteri.

Se batterioversigten for at finde ud af, hvilke batterier du kan bruge sammen med SONNET.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.