SONNET
CI- og EAS-processorer

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SONNET & SONNET EAS-processoren.

Indikatorlampe

Bekræftelse

SONNET FineTuner-kommando modtaget

Status
FineTuner-kommando er modtaget korrekt.

Programskift

SONNET Program 1

Status
Program 1 er valgt.


SONNET Program 2

Status
Program 2 er valgt.


SONNET Program 3

Status
Program 3 er valgt.


SONNET Program 4

Status
Program 4 er valgt.

Status

SONNET Status

Status
Hvis den valgfri statuslampe er blevet aktiveret: SONNET er initialiseret og fungerer.

Advarselsmønstre

SONNET flade batterier

Status
Batterierne er flade.
Løsning
Udskift batterierne.


SONNET minimum eller maksimum nået

Status
Du har nået enten minimal eller maksimal volumen eller lydsensitivitet.
Løsning
Juster om nødvendigt volumen eller sensitivitet.

Fejlmønstre

SONNET midlertidigt problem

Problem
Midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.


SONNET indstilling ikke programmeret

Status
Den valgte indstilling er ikke programmeret endnu, eller der er opstået en programdefekt.
Løsning
Vælg en anden indstilling.


SONNET midlertidig defekt

Status
Midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.


SONNET programfejl

Status
Programfejl, midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.