• Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

OPUS 2
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje OPUS 2-processoren.

Indikatorlampe

Bekræftelse

OPUS 2 bekræftelse

Status
FineTuner-kommando er modtaget korrekt.

Programskift

OPUS 2 program 1

Status
Program 1 er valgt.


OPUS 2 program 2

Status
Program 2 er valgt.


OPUS 2 program 3

Status
Program 3 er valgt.


OPUS 2 program 4

Status
Program 4 er valgt.

Status

OPUS 2 status

Status
Hvis den valgfri statuslampe er blevet aktiveret: OPUS 2 er initialiseret og fungerer.

Advarselsmønstre

OPUS 2 flade batterier

Status
Batterierne er flade.
Løsning
Udskift batterierne.


OPUS 2 minimum eller maksimum nået

Status
Du har nået enten minimal eller maksimal volumen eller lydsensitivitet
Løsning
Juster om nødvendigt volumen eller sensitivitet.

Fejlmønstre

SONNET midlertidigt problem

Problem
Midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.


OPUS 2 indstilling ikke programmeret

Status
Den valgte indstilling er ikke programmeret endnu, eller der er opstået en programdefekt.
Løsning
Vælg en anden indstilling.


OPUS 2 midlertidig fejlfunktion

Status
Midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.


SONNET programfejl

Status
Programfejl, midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.