• Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

OPUS 2
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje OPUS 2-processoren.

Udskiftning af kabel

OPUS2_batteryPackOpen
1

Fjern batteriholdercoveret fra batteriholderstellet.

OPUS2_removeConnectingPiece
2

Fjern forbindelsesstykket.

OPUS2_batteryPack
3

Fjern batteriholderstellet fra styreenheden.

OPUS2_removeCoilCable
4

Fjern spolekablet fra styreenheden ved at gribe om stikket og forsigtigt trække det ud af fatningen.

OPUS2_coilCable
5

Fjern spolekablet fra D-spolen.

OPUS2_coilCable
6

Forbind det nye spolekabel med D-spolen.

OPUS2_insertCoilCable
7

Sæt spolekablet i styreenheden ved at indsætte det i styreenhedens fatning med pilene pegende opad.

OPUS2_attachBatteryPack
8

Sæt batteriholderstellet på styreenheden.

OPUS2_connectingPiece
9

Fastgør batteriholderstellet ved at indsætte forbindelsesstykkets to ben i de to huller i bunden af styreenheden.

OPUS2_batteryPackCoverOn
10

Tænd for OPUS 2 ved at skyde batteriholdercoveret over batteriholderstellet og lukke batteriholderlåsen.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.