• Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

OPUS 2
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje OPUS 2-processoren.

Grundlæggende samling

Når indikatorlampen på styreenheden blinker rødt uden afbrydelse, er det på tide at skifte batterierne.

OPUS2_batteryPackOpen
1

Træk batteriholdercoveret ned, og fjern det fra batteriholderstellet.

 
2

Brug den magnetiske underside af D-spolen til at fjerne de brugte batterier fra batteriholderstellet. Anbring spolen over hvert enkelt batteri, et ad gangen, for at fjerne dem fra stellet.

 
3

Indsæt de nye zink-luftbatterier med plus (+) polen vendende opad. Det skal sikres, at batterikontakterne er rene og tørre, før det nye batterisæt isættes. Undgå at berøre batterikontakterne inde i batteriholderstellet. Til sidst fjernes de filmstrimler, der dækker batterierne. Udskift altid alle batterier på én gang i stedet for at blande brugte og nye batterier.

OPUS2_batteryPackCoverOn
4

Skyd batteriholdercoveret hen over stellet, og luk batteriholderlåsen for at tænde for OPUS 2. Brug ikke for mange kræfter.

Batterivarianter

Brug kun batterier af type 675 til at strømforsyne din OPUS 2. Vi anbefaler brug af zink-luftbatterier, som er designet specielt til cochleaimplantatsystemer. Når du bruger OPUS 2 sammen med WaterWear-tilbehør, skal du imidlertid udskifte zink-luftbatterierne med en anden batteritype.

Maksimal
batterilevetid
Kræver
iltforsyning
Kompatibel
med WaterWear
XS-batteriholder
60 timer    
Standard batteriholder
90 timer    
10 timer    
8 timer    
DaCapo PowerPack
16 timer    
 
Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.