• Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

OPUS 2
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje OPUS 2-processoren.

Direkte lydindgang

For at opnå optimal lydkvalitet kan du forbinde din processor til din telefon eller en anden enhed med et direkte lydindgangskabel. Det er en glimrende måde at lytte til musik på, og det er nemt at oprette forbindelse med OPUS 2 FM-batteriholdercoveret.

OPUS2_fmBatteryPackPlugIn
1

Indsæt det 3-benede stik fra det direkte lydindgangskabel i FM-batteriholdercoverets port.

Telecoil-3.5mmCable
2

Indsæt 3,5 mm stikket fra lydadapterkablet i lydenhedens hovedtelefonindgang.

Du fastgør FM-batteriholderen på samme måde, som du fastgør det almindelige batteriholdercover.
(Se Grundlæggende samlevejledning.)

Direkte lydindgangskabler

Kablerne til blandede kilder afbalancerer signalerne fra en processormikrofon og eksterne lydindgange. De eksterne kabler leverer hovedsageligt indgangssignaler fra eksterne lydenheder. Unilaterale kabler er beregnet for tilslutning af én processor. Bilaterale kabler er beregnet for tilslutning af to processorer.

DirectAudioCables-01

Unilateral blandet kilde

DirectAudioCables-02

Unilateral ekstern kilde

DirectAudioCables-03

Bilateral blandet kilde

DirectAudioCables-04

Bilateral ekstern kilde

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.