ADHEAR
Processor & Plaster

Ændring af volumen

ADHEAR ændring af volumen
1

Når du drejer væk fra hovedet, øges volumen. Når du drejer ind mod hovedet, sænkes volumen.
Ændringer af volumen angives af en biptone.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.