ADHEAR
Processor & Plaster

Ændring af lydstyrken

ADHEAR ændring af volumen
1

Når du drejer udad (væk fra huden) øges lydstyrken.

 

Når du drejer indad (ind mod huden) sænkes lydstyrken.

 

Ændringer af lydstyrken angives af et bip.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.