ADHEAR
Processor & Plaster

Programskift

ADHEAR changing the Programm
1

Tryk på programvalgsknappen for at skifte program. Processoren starter altid op på program 1, når den tændes.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.