ADHEAR
Processor & Plaster

Batterirumslås

Lock ADHEAR

Sådan låses batterirummet

Lock ADHEAR

Sådan oplåses batterirummet

adhear3

Oplåst position

adhear4

Låst position

Anbring ADHEAR på en plan overflade (f.eks. et bord), og vend den om, så du kan se MED-EL-logoet. 

!

Kun den medfølgende skruetrækker må anvendes til låsning/oplåsning, eftersom brug af andre skruetrækkere kan beskadige ADHEAR.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.