ADHEAR
Processor & Plaster

Tænd og sluk for ADHEAR

ADHEAR turn ON
1

Indsæt et batteri, og luk batterirummet for at tænde processoren. Sørg for, at plustegnet (+) vender opad.

ADHEAR switch OFF
2

Processoren slukkes ved at åbne batterirummet og/eller udtage batteriet. Åbn batterirummet, når processoren ikke anvendes, for at forlænge batteriets levetid.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.