ADHEAR
Processor & Plaster

Fejlsøgning

Hvis du oplever mindre tekniske problemer, så følg omhyggeligt nedenstående trin for at lokalisere eventuelle årsager og afhjælpe fejlen:

1

Tjek batteriets polaritet. Den flade side (+) skal vende opad.

2

Tjek, om batteriet er fladt og skal udskiftes.

3

Kontrollér om processoren er sat til et program med frakoblede mikrofoner.

4

Kontrollér processoren for snavs eller tegn på skader. Rengør forsigtigt de dele af processoren, som er snavsede, og aftør alle dele, som er våde. I tilfælde af beskadigede komponenter bedes du kontakte din MED-EL-repræsentant.

5

Læs de detaljerede oplysninger om fejlsøgning i din ADHEAR-brugervejledning.

6

Kontakt din MED-EL-repræsentant.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.