ADHEAR
Processor & Plaster

Udskiftning af batteriet

Sluk for ADHEAR
1

Fjern det flade batteri, og sæt et nyt i (se Batterirumslås). Fjern plaststrimlen for at aktivere batteriet.
Det anbefales at fjerne strimlen fra batteriet et par minutter før, batteriet sættes i. Dette er nødvendigt for at give zink-luftbatteriet mulighed for at lade helt op.

Tænd for ADHEAR
2

Efter at batterirummet er blevet lukket, er der en startforsinkelse på nogle få sekunder efterfulgt af en alarmtone, som angiver, at enheden er klar til brug.
Batteriets levetid er normalt en til to uger. Brug kun størrelse 13 zink-luftbatterier (også kaldet PR48 batterier).

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.