SAMBA 2 GO

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din SAMBA 2 GO.

Tænd og sluk for SAMBA 2 GO

SAMBA 2 GO - grøn indikatorlampe
1

SAMBA 2 GO tændes ved at trykke på multifunktionsknappen, indtil den grønne LED-lampe tændes. Det tager cirka 2 sekunder.

2

SAMBA 2 GO slukkes ved at trykke på multifunktionsknappen, indtil den grønne LED-lampe nedtones.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.